جزئیاتآشنايي با سرويس هاي ارزش افزوده VAS
نام آزمون
آشنايي با سرويس هاي ارزش افزوده VAS
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 13:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 13:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته ICT
لینک سوال آزمون
\upload\1490.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی