جزئیاتمديريت در منابع اسلامي(قرآن،نهج البلاغه وروايات)
نام آزمون
مديريت در منابع اسلامي(قرآن،نهج البلاغه وروايات)
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 09:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی
لینک سوال آزمون
\upload\1474.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی