جزئیاتسيستم هاي اطلاعاتي مديريت
نام آزمون
سيستم هاي اطلاعاتي مديريت
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 15:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
لینک سوال آزمون
\upload\1451.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی