جزئیاتمهندسي اينترنت
نام آزمون
مهندسي اينترنت
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 15:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1419.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی