جزئیاتمعادلات ديفرانسيل
نام آزمون
معادلات ديفرانسيل
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 09:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1416.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی