جزئیاتزبان تخصصي 3و4
نام آزمون
زبان تخصصي 3و4
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 15:30
رشته
کارشناسی ناپیوسته حسابداری
لینک سوال آزمون
\upload\1413.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی