جزئیاتذخيره و بازيابي اطلاعات
نام آزمون
ذخيره و بازيابي اطلاعات
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 15:30
رشته
کاردانی فنی کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1386.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی