جزئیاتزبان ماشين و اسمبلي
نام آزمون
زبان ماشين و اسمبلي
تاریخ شروع آزمون
1400/01/25 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/25 09:30
رشته
کاردانی فنی کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1376.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی