جزئیاتسخت افزار کامپيوتر
نام آزمون
سخت افزار کامپيوتر
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 15:30
رشته
کاردانی فنی کامپیوتر
لینک سوال آزمون
\upload\1375.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی