جزئیاتقواعد فقه 1 مدني
نام آزمون
قواعد فقه 1 مدني
تاریخ شروع آزمون
1400/01/26 15:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/26 15:30
رشته
کارشناسی پیوسته حقوق
لینک سوال آزمون
\upload\1324.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی