جزئیاتآموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث 2
نام آزمون
آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث 2
تاریخ شروع آزمون
1400/01/27 09:00
تاریخ پایان آزمون
1400/01/27 09:30
رشته
کارشناسی پیوسته روانشناسی
لینک سوال آزمون
\upload\1236.jpg
ویرایش بازگشت به صفحه اصلی