سامانه ارزشیابی اساتید
دانشجوی گرامی این سامانه جهت دریافت نظرات شما نسبت به  عملکرد اساتید محترم در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 می باشد
لازم بذکر است جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان ابتدا
می بایست نسبت به تکیل فرم ارزشیابی اساتید اقدام نمایید.